Voorwaarden voor Achteraf Betalen

Dit zijn de aanvullende Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van de achteraf betaalservice. Als u gebruik maakt van deze achteraf betaalservice, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

Kosten achteraf betalen

Standaard berekenen wij € 2,00 aan administratiekosten wanneer u gebruik maakt van achteraf betalen. Dit bedrag is reeds verwerkt in het totaal van uw bestelling. De betaaltermijn voor de factuur bedraagt 14 dagen. Bij overschrijding van de betaaltermijn kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. 

Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice:

 1. U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Willie BV producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland
 2. U bent 18 jaar of ouder
 3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Experian BV. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Willie BV uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, wordt u gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen
 4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Experian B.V., zodat we u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd
 5. Mocht door een storing of door het foutief opgeven van uw e-mail adres een factuur of herinnering u niet bereiken, dan blijft u aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo.
 6. U bent verplicht Willie BV op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Willie BV per email worden doorgegeven of schriftelijk aan de Klantenservice van Willie BV.
 7. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement of een onder curatele stelling.
 8. Let op: het te betalen bedrag moet binnen 14 dagen op onze rekening zijn bijgeschreven. De herinneringen worden verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres! 
 9. Indien u na 26 dagen nog steeds niet heeft betaald, ontvangt u een aanmaning en wordt het bedrag verhoogd met € 7,50 administratiekosten. U krijgt vervolgens nog 7 werkdagen de tijd om de rekening te voldoen. Indien ook dan de rekening nog niet is betaald, ontvangt u een laatste aanmaning. De administratiekosten van de laatste aanmaning bedragen € 15,00.  Indien u niet binnen 5 werkdagen na deze laatste aanmaning het totale bedrag betaalt, dan zal het Centraal Invorderings Bureau de factuur ter incasso overnemen. Incassokosten welke door het Centraal Invorderings Bureau worden geheven, zijn voor uw rekening. Vorderingen die ook niet aan het incassobureau worden betaald, zullen worden overgedragen aan een deurwaarder. Alle (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor uw rekening.
 10. De aanmaning en laatste aanmaning worden per normale post naar u verstuurd
 11. Willie BV kan bij uitblijven van betaling herinnerings sms berichten versturen naar het mobiele telefoonnummer dat u heeft opgegeven tijdens de extra controle voor achteraf betalen
 12. Mocht er sprake zijn van een defect aan een van de artikelen in uw bestelling, dan dient u het defecte product binnen 14 dagen naar ons terug te sturen, conform onze voorwaarden Ruilen en Retourneren. Wanneer u een defect product niet binnen 14 dagen terugstuurt, dan blijft u verantwoordelijk voor de betaling van de volledige factuur en kan er geen verrekening plaatsvinden.